Sujuvaa tuotantoa ja älykästä ohjausta Ely-hankkeiden avulla

Tormets Oy:llä on meneillään kaksi ELY-rahoitteista hanketta, joilla tilaus-toimitusketjusta tehdään entistä sujuvampi ja varmempi. Hyvässä vauhdissa oleva toimintojen järjestelmällisyyttä parantava sekä ajan ja materiaalin hukkaa vähentävä Lean-hankkeeseen laitetaan lisää puhtia digitaalisesta uuden sukupolven tuotannonohajuksesta.

Lean-johtamisfilosofiaa alettiin toteuttaa Tormetsissa pari vuotta sitten. Toimintamalli on alun perin suunniteltu japanilaisen autoteollisuuden sarjatuotantoon, mutta oikein sovellettuna siitä on löydettävissä järkeä myös konepajan kappaletavaratuotantoon, teollisuuden huoltopalveluihin ja kokonaisvaltaisiin projekteihin. 

Leanissa kyse on ennen kaikkea asenteesta, siis tekemisen meiningistä. Perimmäisenä ideana on karsia turhat työvaiheet pois ja keskittyä siihen tekemiseen, jota varten ihmiset on palkattu ja koulutettu.

”Hyväksi todettuja käytäntöjä ei tarvitse muuttaa, mutta noudattamalla yhdessä sovittuja kirjallisia työohjeita voimme taata, että projektit viedään läpi hallitusti ja jokainen työvaihe tulee hoidettua Tormetsin laatutavoitteiden mukaisesti. Kun työkalut ja tarvikkeet löytyvät aina samasta paikasta, aikaa säästyy siihen tekemiseen, joka meille ja asiakkaillemme on arvokkainta ja mielekkäintä”, kehitysprojekteja vetävä teknologiajohtaja Joonas Mykkälä perustelee.

Omien kriteeriensä lisäksi Tormets Oy noudattaa tunnontarkasti asiakkaidensa ja laitetoimittajien laatuvaatimuksia ja tietenkin myös voimassa olevia standardeja. Se voidaan varmistaa tehokkaalla Lemonsoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmällä, johon esimerkiksi tuotetiedot, tuotantoprosessit ja huoltotoiminnan ohjaus voidaan integroida.

”Henkilöstö saa keskittyä varsinaiseen työhönsä ja koneet ja laitteet saadaan tehokkaaseen käyttöön. Rutiininomaiset kirjausvaiheet automatisoidaan, jolloin inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee. Kun työntekijä näkee tarvitsemansa tiedot omalta työpisteeltään, työnjohtajan ei tarvitse käydä niitä erikseen selittämässä”, Mykkälä toteaa.

Digitalisaatio ohjaa valoisampaan tulevaisuuteen

Digitalisaatio antaa Tormetsille edellytykset kasvaa kannattavasti ja hallitusti. Kaikki tuotannonohjausjärjestelmän tallentama tieto on analysoitavissa sekä järjestelmän omilla toiminnoilla että ulkoisilla ratkaisuilla. Reaaliaikainen tieto antaa hyvän pohjan johtamiselle ja liiketoiminnan kehittämiselle.

Lemonsoft ERP -järjestelmä mahdollistaa myös ympäristöjalanjäljen laskemisen. Analyysitoiminnot auttavat Tormetsia vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja kertomaan siitä luotettavasti asiakkaille, viranomaisille, rahoittajille ja muille sidosryhmille.

”Kehittyneet hankintojen ohjaustoiminnot helpottavat varastojen hallintaa ja auttavat optimoimaan materiaalien tilauksia. Se puolestaan vähentää kuljetuskustannuksia ja kuljetusten aiheuttamia ympräristövaikutuksia. Se on hyvin linjassa Tormetsin valitseman strategian kanssa”, Joonas Mykkälä sanoo.

Katso myös

Antti Valta johtaa Tormets Oy:tä kohti valoisampaa tulevaisuutta

Lue lisää

Tehokkaammin kohti puhtaampaa tulevaisuutta, uudella ilmeellä

Lue lisää

Sujuvaa tuotantoa ja älykästä ohjausta Ely-hankkeiden avulla

Lue lisää

Tormets huoltaa teollisuushydrauliikkaa Bosch Rexrothin luottokumppanina

Lue lisää