Prosessiteollisuus

Monen Tormetslaisen tausta on prosessiteollisuudessa, sen tuotanto-, kunnossapito- ja suunnittelutehtävissä. Teollisuuden tuotantolaitosten, prosessien ja toimintatapojen tuntemus luo tukevan pohjan strategiselle kumppanuudelle, jossa kaikki osalliset voivat luottaa toisiinsa kuin sillanrakentaja teräkseen.

Hallittuja kokonaisuuksia kestävällä pohjalla

Rehtiä toimintaa kaikkien parhaaksi

Prosessiteollisuuden ymmärrys tukee yhteisiä tavoitteitamme tuotantotehokkuuden parantamiseksi, hävikin vähentämiseksi sekä päästöjen ja energian kulutuksen minimoimiseksi. Asiakkaiden tavoitteiden toteuttamisessa yksi tärkeimmistä asioista on tuotantohäiriöiden ja hävikin eliminointi. Siihen päästään vain tekemällä aikaa ja kulutusta kestäviä ratkaisuja, vastuullista ennakkohuoltoa sekä tehokasta ja nopeaa korjaus- ja varaosapalvelua.

Teollisuuden toimintaympäristöön tottuneena pidämme visusti huolen sekä omasta että asiakkaiden ja ympäristön turvallisuudesta. Teemme jatkuvasti havaintoja ja kerromme niistä rehdisti ja suoraan asiakkaillemme – pohjoisella asenteella.

Tuotanto

Valmistamme ja koneistamme pääasiassa teollisuuden tarpeisiin sekä yksittäisiä laitteita ja koneiden osia, että hyvinkin laajoja laitekokonaisuuksia.

Huolto

Huoltopalvelumme sujuvat pohjoisella mutkattomuudella; asentajamme kuten muutkin asiantuntijamme tuntevat laitteet, tehtaat ja ihmiset.

Projektit

Parhaat tulokset teollisuuden hankkeissa ja huollossa syntyvät strategisen kumppanuuden kautta.

Met olema Tormets.
Solekko tehä.

Antti Valta

toimitusjohtaja

Kaikki yhteystiedot