Kaivosteollisuus

Raskaalle mekaaniselle rasitukselle ja vaativille olosuhteille alttiilta laitteistoilta edellytetään pettämätöntä lujuutta ja toimintavarmuutta kaikenlaisissa oloissa – yhtä lailla kilometrin syvyydessä kuin pakkasen ja tuulen pieksämillä avolouhoksilla.

Olipa kyse kokonaisvaltaisesta laitetoimituksesta tai kaivosteollisuuden yksittäisestä elementistä, emme tingi laadusta, kestävyydestä emmekä ihmisten ja ympäristön turvallisuudesta.

Valoisampaa tulevaisuutta maan päälle ja alle

Tehokkaasti ympäristöä vaalien

Materiaalien käsittely on keskeinen osa kaivosten toimintaa. Ympäristön ja tuotannon kannalta varmimmat ratkaisut syntyvät kokonaisvaltaisista toimituksista, joissa tuotantoketjun kaikki osa-alueet kytkeytyvät luotettavasti toisiinsa ilman heikointa lenkkiä. Kokemuksemme tuoma ymmärrys kaivosten toiminnasta ja erilaisten materiaalien ja maa-aineisten käsittelystä antavat meille tuhdit eväät yhtä lailla kokonaan uusien laitteistojen toimituksiin kuin toiminnassa olevien laitteistojen modernisointeihin.

Ympäristö on kaivosteollisuudelle hyvin tärkeä elementti, jonka suojelemiseen liittyy paljon vastuuta ja velvollisuuksia. Strategisena kumppanina olemme toimittaneet useita materiaalienkäsittelyjärjestelmiä putkistoineen ja olleet mukana kehittämässä rikastamoiden toimintaa siten, että luonto ja ihmiset pystyvät jatkamaan toimintaansa kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Tuotanto

Valmistamme ja koneistamme pääasiassa teollisuuden tarpeisiin sekä yksittäisiä laitteita ja koneiden osia, että hyvinkin laajoja laitekokonaisuuksia.

Huolto

Huoltopalvelumme sujuvat pohjoisella mutkattomuudella; asentajamme kuten muutkin asiantuntijamme tuntevat laitteet, tehtaat ja ihmiset.

Projektit

Parhaat tulokset teollisuuden hankkeissa ja huollossa syntyvät strategisen kumppanuuden kautta.

Met olema Tormets.
Solekko tehä.

Antti Valta

toimitusjohtaja

Kaikki yhteystiedot