Metsäteollisuus

Puunjalostusteollisuus on käynyt muutamassa vuodessa läpi valtavan muodonmuutoksen, jossa Tormets on ollut omalla osaamisellaan mukana. Paperikoneet ovat vaihtuneet kartonkikoneiksi ja sellutehtaat valtaviksi biotuotetehtaiksi. Samalla tehtaiden ympäristövaikutukset ovat vähentyneet huomattavasti kasvaneista tuotantotonneista huolimatta.

Kestäviä ratkaisuja muutoksen tueksi

Parhaat käytännöt, parhaat tulokset

Uusien tuotantolinjojen ja vanhojen yksiköiden modernisointi on lisännyt tehtaiden tuotanto-, energia- ja kustannustehokkuutta. Hyvä esimerkki tästä löytyy Kemistä, jossa käynnistyi 2023 Euroopan suurin biotuotetehdas. Metsä Fibren jättimäiseen ja huippumoderniin biotuotetehtaaseen Tormets toimitti muun muassa laajoja putkistoja ja puunkäsittelyn laitteita sekä hydrauliikkaa.

Tormetsin ydinalueella eli Perämeren kaarella ja Pohjois-Suomen ja Ruotsin kaivoksilla on jatkuvasti meneillään suuria teollisia hankkeita, joissa mukana oleminen antaa meille loistavat mahdollisuudet kulkea kehityksen kärjessä. Strateginen kumppanuus eri aloilla toimivien teollisuuslaitosten kanssa vahvistaa osaamistamme ja kykyä soveltaa parhaita käytäntöjä myös metsäteollisuuden kunnossapitoon ja uudistamiseen.

Tuotanto

Valmistamme ja koneistamme pääasiassa teollisuuden tarpeisiin sekä yksittäisiä laitteita ja koneiden osia, että hyvinkin laajoja laitekokonaisuuksia.

Huolto

Huoltopalvelumme sujuvat pohjoisella mutkattomuudella; asentajamme kuten muutkin asiantuntijamme tuntevat laitteet, tehtaat ja ihmiset.

Projektit

Parhaat tulokset teollisuuden hankkeissa ja huollossa syntyvät strategisen kumppanuuden kautta.

Met olema Tormets.
Solekko tehä.

Antti Valta

toimitusjohtaja

Kaikki yhteystiedot