Ferrokromitehdas referenssikuva

Tormets Oy levererade till Outokumpu Chrome Oy:s jätteinvestering Ferrokromfabrik 3 transportörutrustningen.

Projektet omfattade: planering, materialanskaffning, tillverkning, montering och slutdokumentation.

I projektet ingick 53 transportörer och totallängden på projektet var cirka 18 månader. Med transportörerna sköts bearbetningen av material för tillverkning av ferrokrom i fabriken och matning av råmaterial.

De längsta transportörerna är över 300 meter långa och stiger till 30 meters höjd. Vid leveransen av transportören var en prioritering hög användbarhet och underhållsvänliga transportörer.