Process- och gasrörsystem

OBJEKTOMFATTNING
Outokumpu Stainless OyRAP5 glödgningsugnars överförings- och bruksrör för överföring av förångad naturgas i (PED 2014/68/EU, Naturgas Klass A) samt brännaranordningar i ugnar.
Outokumpu Stainless OyKallvalsverk 1 och 2 överföringsrör för förångad naturgas (PED 2014/68/EU, Naturgas Klass A)
Outokumpu Stainless OyHP2 glödgningsugnars bruksrör för naturgas samt brännaranordningar i ugnar. (2014/68/EU, Naturgas Klass A)
Maertz Ofenbau AG/ SMA mineral RöyttäÄndring av brännaranordningar för kalkugnar för gengas samt anordningsmonteringar och rör för processen (PED 2014/68/EU)
Wärtsilä Manga LNG terminalIsolerade överföringsrör för flytande och förångad naturgas (2014/68/EU, Naturgas Klass A) samt servicerör totalt 4 km och 200 ton stålkonstruktioner.
Sarlin Oy Outokumpu Stainless Oy compressed air centreMontering av anordning och rör. (PED 2017/68/EU)
Sarlin Oy Outokumpu Stainless Oy tryckluftscentralSvavelsyra, salpetersyra, syre, svartlut, luktgaser m.m. Nya och reparationsarbeten

Transportörer och materialhanteringsanordningar

OBJEKTOMFATTNING
Boliden AitikKID2 BT1650 längd 75 m, 9000 t/h, bandets bredd 2200 mm
Boliden AitikKID2 BT1490 (extension) längd 199 m, 9000 t/h, bandets bredd 2000 mm
LKAB, Luulaja SandskärMHF Transportör 8000 t/h bandets bredd 2000 mm
Yara UusikaupunkiST158 Transportör
Yara SiilinjärviST158 Transportör
Agnico Eagle FinlandKulmatningssystem
LKAB, MalmbergetBandmatare 4 st.
Outokumpu ChromeF3 projekt 55 bandtransportörer

Service och underhåll för industrin

OBJEKTOMFATTNING
Outokumpu StainlessUnderhållsavtal för kulblästringsutrustning
Outokumpu StainlessUnderhållsavtal för backar i riktningsmaskiner
Outokumpu StainlessUnderhållsavtal för stödrullar
Outokumpu StainlessUnderhåll av vridcylinder för stödrullar
Outokumpu StainlessUnderhållsavtal för kassetter i glödskalsbrytare
Outokumpu StainlessLagerunderhåll av rullar för dragmätning
Outokumpu StainlessUnderhåll av FX lagerhus
Outokumpu StainlessUnderhåll av skänkvagns rälshjul
SSAB RaaheUnderhåll av 2 stödrullsystem på kallriktningsmaskin
Tibnor JärvenpääUnderhåll av backar för riktningsmaskiner

Maskinbearbetning

OBJEKTKUNDER/OMFATTNING
Krävande kundarbetenOutokumpu Stainless, Outokumpu Chrome, Metso minerals, SSAB, Gestamp Hardtech,
Conex

Stål- och plåtarbeten

OBJEKTOMFATTNING
Outokumpu StainlessJTSU Gjutskänkens vändapparat
KonecranesModernisering av lyftkran
PEAB SwedenKraftverkets dammluckor
Lemminkäinen InfraStålkonstruktioner i hamn
LKABIsolerat trapptorn
Outokumpu StainlessHP3 blandsyrabassäng
Stora EnsoTak på alkalitorn HST
SSAB SwedenGjutform för ugn

Hydraulik och smörjningssystem

OBJEKTOMFATTNING
Outokumpu Chrome OyKemin Kaivos, planering, montering, rörläggning sköljning och idrifttagning av hydrauliksystem för homogeniseringsutrustning
Outokumpu Chrome OyKemin Kaivos, planering av moderniseringen av krossverkets hydraulik- och smörjningssystem
Agnico Eagle FinlandSäkergörande av pastapumpens hydraulik samt montering, leverans och idrifttagning av kontrollutrustning
Agnico Eagle FinlandSidocirkulationsenheter och kontrollutrustning i kvarnar
Boliden Kevitsa Mining OySidocirkulationsenheter i smörjnings- och hydrauliksystem
Metsä Fibre KemiModerniseringar av hydraulikaggregat och hydrauliksystem i grensilos avlastare. Från 2004 vid årsunderhållet underhåll av hydrauliksystem
Metsä Board KemiSäkergörande och modernisering av hydrauliksystem
Outokumpu Stainless OyPlanering av modernisering av produktionslinjernas hydraulik- och smörjningssystem
Laanilan Voima OyUnderhåll av hydraulik och mekanik i gripskopan
Pohjolan Voima OyUnderhåll och modernisering av kraftverkets hydrauliksystem