Ferrokromitehdas referenssikuva

Tormets Oy toimitti Outokumpu chrome oy:n jätti-investointiin Ferrokromitehdas 3 kuljetinlaitteistot.

Projektin toteutus sisälsi: suunnittelun, materiaalihankinnat, valmistuksen, asennuksen ja loppudokumentaation.

Toimituksen laajuus oli 53kpl kuljettimia ja projektin kokonaiskesto oli noin 18 kuukautta. Kuljettimilla hoidetaan tehtaan ferrokromin valmistuksen materiaalin käsittely sekä raaka-aineiden syöttö.

Pisimmät kuljettimet ovat yli 300 metriä pitkiä ja nousevat yli 30 metrin korkeuteen. Kuljetin toimituksessa kiinnitettiin huomiota korkeaan käytettävyyteen sekä kuljettimien huoltoystävällisyyteen.