Manga LNG referenssikuva

Tornion Röyttään valmistui 2017 lopulla Manga LNG maakaasuterminaali, jonka pääurakoitsijana toimi Wärtsilä Projects Oy. Tormets Oy solmi aliurakkasopimuksen terminaalin siirtoputkistojen sekä putkisiltojen teräsrakenteiden asennuksesta.

Siirtoputkistot koostuvat sekä prosessi- että palveluputkistoista.

Nestemäisen maakaasun (LNG) siirtoputkistot kaasun laivanpurkupaikalta varastosäiliölle ja edelleen kaasun höyrystinkompressorirakennukseen sekä autolastausterminaaliin sekä niiden kiertoputkistot. Nestemäisen maakaasun siirtolämpötila näissä putkistoissa on -165 ...-51 o C ja putkistot ovat 2- tai 3- kerros kylmäeristettyjä polyuretaanilla. Höyrystetyn maakaasun (BOC) siirtoputkistoja, joita tarvitaan höyrystysprosessin osana kaasun kierrätykseen laivan, säiliön ja höyrystinaseman välillä. Lämpimän maakaasun käyttölämpötilat ovat -50..+50 o C ja niissä 1 kerroseriste.

Järjestelmään kuuluu tärkeänä osana Flare-soihtu, jonne poikeustilanteessa voidaan johtaa kaasut ja polttaa hallitusti. kaikilta prosessien osa-alueilta on putkiyhteys Flaren ulospuhalluslinjaan hallittua polttoa varten.

Nesteytetyn maakaasun käsittelyn kaikki prosessiputkistot ovat väliaineen alhaisen lämpötilan vuoksi austeniittista terästä iskusitkeysvaatimuksista johtuen.

Kaasuputkistot ovat PED 2014/68/EU painelaitedirektiivin, EN 13480 yhdistetyn putkistostandardin sekä kansallisen maakasustandardin SFS-EN 15001-1 vaatimusten mukaan valmistettu.

Lisäksi järjestelmässä on palveluputkistoja sekä prosessia että fasiliteettja varten. Näitä on Typpi, palovesi, käyttövesi sekä kaukolämpöputkistot, joista osa on eristettyjä. Kaikkiaan kaasu ja palveluputkistoja on yli 4 kilometriä ja teräsrakenteita niitä kannattamaan n. 200 tonnia.

Tormetsin toimitukseen kuului myös terminaalin palovesipumppaamon putkisto- ja laiteasennus sekä maanalainen palovesiverkko (DN400/PEH) koko terminaalin alueella sisältäen 11 palovesihydranttia sekä 2kpl automaattitykkejä kriittisimpiin osiin. Pumppaamon 2 dieselpumppua ja 1 sähkömoottoripumppu varmistavat joka tilanteessa riittävän veden saannin tarvittaessa.