Historiasta nykypäivään: 50-vuotiaan metallisorvaamon tarina

Outokummun vetämä terästeollisuuden kasvu on Tornion alueella kantanut myös Tormetsin kasvua läpi vuosikymmenien. Vuosien varrella Tormetsista on kasvanut teräksen vahva ammattilainen.

 

1969

Yrjö Hiltunen perusti konepajan, Tornion Metallisorvaamon, yhdessä vaimonsa Kertun kanssa. Toiminta aloitettiin autotallissa Tornion Palosaaressa, jossa alkuun konekantana oli yksi sorvi. Samana vuonna yritykseen palkattiin myös ensimmäinen työntekijä. Alkuvuosina yksi tärkeimpiä asiakkaita oli Lapin Paja, jolle painosorvattiin kuuluisia vaskooleja.

1971

Ensimmäiset toimitilat Torpin teollisuusalueelle, Virkamaankadulle, jonne rakennettiin oma teollisuushalli ja konekantaan lisättiin uusi sorvi. Asiakaskunnassa mm. Outokummun Tornion tehtaat, Lapin Kulta ja Polarkudos.

1978

Toimitilojen laajennus kaksinkertaisti hallitilan ja konekanta kasvoi vastaamaan erityisesti Outokummulta tulevaa kysyntään. Samana vuonna aloitettiin Outokummun kannatinrullien huolto, joka jatkuu edelleen.

1990

Yrityksessä tapahtui sukupolvenvaihdos, kun Matti ja Tarja Kurttio ostivat yrityksen. Tarja on yrityksen perustajien, Yrjö ja Kerttu Hiltusen tytär. Matista tuli yrityksen toimitusjohtaja ja Tarja ryhtyi hoitamaan yrityksen taloushallintoa.

Liikevaihto 343 600 €. Työntekijöitä 4 henkilöä.

1992

Rakennettiin uudet toimitilat Torppiin Verkkotehtaankadulle ja hankittiin ensimmäinen CNC-sorvi, joka oli alku uudelle ajalle. 90-luvun lama ei näkynyt Torniossa Outokummun jatkuvien investointien myötävaikutuksessa.

1994-1998

Konekanta laajeni lähes vuosittain: Uudet CNC-ohjatut koneet hankittiin vuosina -94, -95, -96 ja -98, sekä CNC-sorvit vuosina -95 ja -96.

1996

Toimitiloja laajennettiin. Laajennuksen avajaisia vietettiin 29.11.1996.

1999

Outokummulla päätettiin suurista investoinneista terästuotannon kaksinkertaistamiseksi.

2000

Toimitilojen laajennus vastauksena Outokummun kasvaneisiin tarpeisiin. Yrityksen palvelutarjonta laajeni entistä vahvemmin koneistamista vaativaan teollisuushuoltoon. Uusiin tiloihin hankittiin 2 uutta CNC-ohjattua koneistusyksikköä.

30-vuotisjuhlia vietettiin 14.1.2000 Peräpohjolan Opiston Joentalolla.

2002

Kari Rantamaa tuli yhtiön osakkaaksi ja operatiiviseksi johtajaksi. Diplomi-insinööri Rantamaa on ennen Tormetsille tuloaan kerryttänyt kokemusta ja osaamista sekä Outokummulla että ABB:llä. Yrityksen palvelutarjonnassa uutena osa-alueena huoltoliiketoiminta.

Työntekijöitä 22 hlöä. Yli 90% liikevaihdosta Outokummulta.

2003

Laajennettiin palveluntarjontaa teollisuuden hydrauliikkapalveluihin. Hydrauliikkapalveluiden myötä myös asiakaskunta laajeni mm. metsä- ja selluteollisuuteen.

2004

Tormets Service -huoltohallin avajaisia juhlittiin 18.11.2004. 1680 m2uudisrakennus Verkkotehtaankadulla.

Tilat kattavat kokonaisuudessaan jo yli 4000 m2. Yrityksellä on 11 CNC-ohjattua työstökonetta ja 12 manuaalista työstökonetta.

Outokummun lisäksi Tormetsin tärkeitä asiakkaita ovat mm. Ruukki, Hartwall, ABB, Roxon ja Kemin metsäyhtiöt. Vientiä Ruotsiin. Liikevaihto 3,87 milj. euroa. Työntekijöitä noin 40 hlöä.

2005

Yrittäjäpalkinto 40-vuotiaalle TormetsilleLapin läänin maaherran tunnustuspalkinto Tormetsille. Palkinnon perusteluissa maaherra Hannele Pokka korosti ennenmuuta toimitusjohtaja Matti Kurttion esimerkillistä yrittäjyyttä ja hyvää sekä kannustavaa yrittäjäpersoonaa. Yhtiö on alallaan johtava osaaja Lapissa. Vastaavaa erikoiskonepajaa ei Lapin läänistä löydy.

Vientiin noin 10% liikevaihdosta.

Alkuperäisen Virkamaankadun toimitilan yhteyteen 400 mlaajennusosa.

2007

Tormets hankki naapurissa sijaitsevat Lapmet Oy:n ja Lapmet Montage Oy:n kaikki toiminnot. Yrityskauppa teki Tormetsista yli 80 henkeä työllistävän toimijan, ja toi yrityksen toimintaan lisäkapasiteettia sekä monipuolisuutta. Lapmetin toiminta toi Tormetsille uutena aluevaltauksena mm. putkistourakoinnin sekä hitsaus- ja levytyöt. Myös asiakaskunta laajeni. Esimerkiksi Stora Enso oli perinteisesti ollut Lapmetille iso asiakas, joten Tormets vahvisti asemiaan paperi- ja selluteollisuuden kunnossapidon toimittajana.

Tormetsin palvelutarjonnassa uutena osa-alueena aloitettiin projektiliiketoimintana materiaalikäsittelylaitteiden toimitukset.

2008

Liikevaihto 11,2 milj. euroa. Työntekijöitä 110 henkilöä. Investoinnit 750 m2toimitilalaajennukseen ja uuteen isoon työstökoneeseen.

2009

Teräksen heikko kysyntä ajoi sekä Outokummun että koko alihankintaketjun hetkellisesti ongelmiin. Taantuma iski myös Tormetsin tilauskantaan, ja tuotannon sopeuttamiseksi tilanteeseen jouduttiin lomauttamaan osa tuotannon henkilöstöstä. Samalla huono kruunun kurssi tyrehdytti Tormetsin vientikaupan Ruotsiin.

Tormets saa Länsipohjan Yrittäjien myöntämän maakunnallisen yrittäjäpalkinnon.

Jättitilaus Outokummulta

2011

Tormets sai historiansa suurimman yksittäisen tilauksen Outokummun Tornion terästehtaalta, jonne se pääsi toimittamaan uuden ferrokromitehtaan kuljetinjärjestelmät.

Ensimmäinen Kiinan toimitus Metso Mineralsille.

2012

Yhtiö jakautui kiinteistöjen ja liiketoimintojen suhteen. Muodostettiin kiinteistöyhtiö, Stormet Oy. Kari Rantamaasta Tormets Oy:n toimitusjohtaja.

2014

Tormets sopi Pajalan rautakaivoksen, Kaunisvaaran kuljetinkaupat, joka oli samalla iso päänavaus Ruotsin markkinoille. Loppuasiakas, Northland Resources, ehti mennä konkurssiin ennen tuotteiden toimitusta, ja kuljettimet ovat edelleen Tormetsin pihalla, 5 vuotta kaupan jälkeen. Tapaus ei kuitenkaan tuottanut Tormetsille luottotappiota.

2016

Vienti Outokummun Saksan ja USAn tehtaille avautui.

Tormets toteutti Tornioon rakennettavan LNG-terminaalin ulkoiset putkitukset sekä putkisillat (2016-2017). Urakka oli Tormetsin historian suurin putkiurakka, työmäärältään n. 55 henkilötyövuotta.

2017

Tormetsin toimitilojen katoille asennettiin lähes 400 aurinkopaneelia. Viidesosa koneistuksessa tarvittavasta sähköstä tuotetaan näillä aurinkopaneeleilla.

2018

Liikevaihto 14,1 milj. euroa. Työntekijöitä 75 henkilöä.

2019

Outokummun Kemin kaivos laajentaa toimintaansa syvemmälle maan alle. Tormets teki kaupat DeepMine-projektin maanalaisten ja maanpäällisten kuljettimien kokonaistoimituksesta. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2020-2021.

 

Kohti seuraavaa 50 vuotta

Pohjoisen suuret teollisuusinvestoinnit antavat uskoa tulevaisuuteen, että töitä riittää jatkossakin. Lähimpänä on Metsä Groupin suunnittelema Biotuotetehdas Polar King, joka on suuruudeltaan yksi suurimmista teollisuusinvestoinneista Suomessa.